Pielęgniarstwo obecnie jest jednym z najbardziej popularnych kierunków studiów. Nie wszyscy maturzyści zdają sobie sprawę, że razem ze zmianami , które zachodzą w życiu społecznym, a także oczekiwaniami w stosunku do opieki zdrowotnej rola zawodowa pielęgniarza lub pielęgniarki uległa zdecydowanej zmianie.

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie przygotuje studentów pielęgniarstwa do pracy w zawodzie przyszłości, na który jest cały czas rosnące zapotrzebowanie. Absolwenci pielęgniarstwa cieszą się prestiżem społecznym nie tylko w Polsce, ale również zagranicą. Na studiach można zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności od doświadczonej kadry najlepszych specjalistów. Studenci zdobędą również praktyczne doświadczenie w zdecydowanie najbardziej renomowanych jednostkach ochrony zdrowia. Kolejną zaletą jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej z zakresu nauk medycznych, a także praktyki pielęgniarskiej.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że studia pielęgniarskie są połączeniem praktyki oraz teorii. Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie na tym kierunku daje studentom bardzo zróżnicowane formy zajęć, do których należy zaliczyć ćwiczenia, wykłady, konwersatoria, laboratoria, seminaria oraz praktykę. Na kierunku pielęgniarstwo studia student nabędzie ogólną wiedzę nie tylko w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, ale również nauk o zdrowiu, kulturze fizycznej, a także szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa. Na Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie studenci posiądą też znajomość regulacji prawnych czy norm etycznych oraz deontologicznych, które odnoszą się do wykonywania zawodu pielęgniarza albo pielęgniarki. 

Absolwent po ukończeniu studiów będzie również posiadał umiejętności, które będą niezbędne w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych, przede wszystkim do podejmowania czynności służących zachowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia. Będzie także obejmował samodzielną oraz zespołową opieką grupę/jednostkę oraz społeczność w różnym wieku – niepełnosprawnych, chorych czy zdrowych. Osoby po ukończeniu pielęgniarstwa na Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie będą potrafiły pozyskać dane z różnych źródeł by rozpoznać warunki, a także potrzeby zdrowotne do postawienia odpowiedniej diagnozy pielęgniarskiej, a także właściwie zaplanować oraz sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę. Absolwenci po ukończeniu pielęgniarstwa otrzymają tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który da nie tylko możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, ale również uzyskiwania specjalizacji zawodowych czy rozpoczęcia studiów magisterskich.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ